آموزش جامع NVDA

به اطلاع میرسانیم:
از آن جهت که eSpeak بسیار با صفحه خوان NVDA هماهنگ و سازگار میباشد، ما اقدام به تهیۀ یک آموزش جامع برای NVDA نموده ایم تا عزیزان نابینا بخوبی بتوانند از امکانات eSpeak و NVDA بهرمند شوند.
این آموزش هم اکنون در سایت پروژه eSpeak فارسی قرار دارد.
(0) - (0)
Trackback URI: http://www.espeak.ir/index.php/trackback/7
http://whilelimitless.com/limitless-pill/is-it-real/: http://whilelimitless.com/limitless-pill/is-it-real/ / 206 روز پیش
آموزش جامع NVDA - گروه برنامه نویسی ای‌اسپیک فارسی
http://whilelimitless.com/limitless-pill/nzt-48/: http://whilelimitless.com/limitless-pill/nzt-48/ / 199 روز پیش
آموزش جامع NVDA - گروه برنامه نویسی ای‌اسپیک فارسی
venusgood.com/weight-loss/venus-factor-review/: venusgood.com/weight-loss/venus-factor-review/ / 199 روز پیش
آموزش جامع NVDA - گروه برنامه نویسی ای‌اسپیک فارسی

XML دیدگاه ها: RSS | Atom

دیدگاه‌ها